Podsumowanie Kieleckich Zimowych Półkolonii

Zimowe ferie MSOS Kielce 2021
Podsumowanie Kieleckich Zimowych Półkolonii organizowanych przez Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach

Z uwagi na pandemię COVID-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbyły się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, tj. 4-17 stycznia 2021 r.

Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach zorganizował półkolonie w 15 kieleckich placówkach oświatowych dla uczniów klas I- IV szkół podstawowych:
SP 1, SP 5, SP 9, SP 11, SP 12, SP 15, SP 20, SP 24, SP 25, SP 27, SP 31, ZSP NR 1, SP 33, SP 34, SP 39

Zajęcia zorganizowane były w dwóch turnusach: I turnus: 4-8 stycznia, II turnus: 11-15.01, od godz. 9-13 w reżimie sanitarnym tzn. 1 opiekun dla 1 grupy dzieci i grupach 12 osobowych. Łącznie z zajęć skorzystało blisko 1000 dzieci.

W programie półkolonii znalazły się zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne), zabawy na świeżym powietrzu.

Znajdź nas

Załatw sprawę poprzez EPUAPBIP ZSM KielceKontakt MSOS Kielce